Gạch subway trắng bóng phẳng 10x10cm SW1010(White)