Gạch subway xanh lá đậm bóng xẻ góc 7.5x30cm SW75300X(Dark green)