Gạch thẻ ốp tường subway trắng mờ 7.5x15cm SW75150V(Matte White)