Gạch thẻ ốp tường subway xanh da trời bóng phẳng 15x15cm SW1515(Sky blue)