Gạch thẻ ốp tường subway đen bóng phẳng 15x15cm SW1515(Black)