Gạch thẻ ốp tường subway vàng mờ phẳng 15x15cm SW1515(Yellow)