Gạch thẻ ốp tường subway đen mờ 7.5x15cm SW75150V(Matte Black)