Gạch thẻ ốp tường subway xám đậm bóng vát 7.5x15cm SW75150V(Grey)