Gạch thẻ ốp tường subway trắng bóng vát 7.5x15cm SW75150V(White)