Gạch thẻ ốp tường subway hồng bóng phẳng 15x15cm SW1515(Pink)