Gạch thẻ ốp tường subway xanh đậm bóng phẳng 15x15cm SW1515(Dark green)