Gạch thẻ ốp tường subway xanh lá bóng vát 7.5x15cm SW75150V(Green)