Gạch subway xanh lá nhạt bóng xẻ góc 7.5x30cm SW75300X(Pastel green)