Gạch thẻ ốp tường subway vàng bóng vát 7.5x15cm SW75150V(Yellow)