Gạch thẻ ốp tường subway cam bóng phẳng 15x15cm SW1515(Orange)