Gạch thẻ subway trắng bóng phẳng 7.5x30cm SW75300(White)