Gạch thẻ ốp tường subway xanh lá bóng phẳng 15x15cm SW1515(Green)