Gạch subway trắng bóng phẳng 15x15cm SW1515(White)