Gạch thẻ ốp tường subway xanh da trời bóng vát 7.5x15cm SW75150V(Blue)