Gạch thẻ ốp tường subway xám nhạt bóng vát 7.5x15cm SW75150V(Light Grey)