Gạch subway xám đậm bóng vát 10x30cm SW1030V(Dark grey)