Gạch thẻ subway đen bóng phẳng 7.5x30cm SW75300(Black)