Gạch thẻ subway đen bóng phẳng 10x20cm SW1020(Black)