Gạch lát nền đất nung | Gạch tàu 30 có chân MT-L02