Ngói lợp đất nung | Ngói chữ thọ MT-N13

Mã số: MT-N13
Kích thước: 190x150x12 (mm)
Trọng lượng : 0,7 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 35 viên