Ngói lợp đất nung | Ngói nóc cuối MT-N03.03

Mã số: MT-N03.03
Kích thước: 385x193x15 (mm)
Trọng lượng : 2,5 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam