Ngói lợp đất nung | Ngói tiểu MT-N04

Mã số: MT-N04
Kích thước: 180×90/63×8 (mm)
Trọng lượng : 0,4 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 32-36 viên