Chất kết dính EP753

355,000 3,837,000 

Chất kết dính EP753 là vữa epoxy đa năng, cường độ cao, hai thành phần, đặc biệt đóng rắn ngay cả trong nước. EP753 là sự kết hợp giữa nhựa epoxy, các khoáng silicate chọn lọc và các phụ gia đặc biệt dùng trong công nghệ epoxy