Hợp chất chặn nước rò rỉ CE201

160,000 

Hợp chất chặn nước rò rỉ CE201 là hợp chất trộn sẵn, một thành phần có tính năng đóng rắn cực nhanh dùng để ngăn chặn tức thì sự rò rỉ của nước. Được chế tạo từ xi măng đặc biệt và các lọai hóa chất chuyên dụng khác