Keo chà ron CE200

12,000 172,000 

Keo chà ron CE200 là hợp chất chuyên dụng dùng cho việc trám các ron gạch, khe nhỏ, góc nhọn. CE200 được chế tạo từ: xi măng chọn lọc, polymer, hóa chất chuyên dụng…,dạng bột khô trộn sẵn, khi sử dụng chỉ cần trộn đều với nước sạch