Chống thấm R126

57,000 1,283,000 

R126 được ứng dụng cho các lĩnh vực như sau:

  • Lớp kết nối bê tông cũ – mới, xử lý mạch ngừng, joint lạnh bê tông…
  • Lớp chống thấm cho các bề mặt bê tông, vữa tô, gạch nung…
  • Lớp chống thấm bề mặt cho sàn toa-let, se-no, sân thượng, tầng hầm…Lớp vữa sửa chữa, dặm vá mỏng cho bê tông hoặc
  • hoàn thiện bề mặt.
  • Lớp vữa cán nền sàn chống mài mòn cơ học.
  • Vật liệu chống thấm cho vữa xây, vữa tô, vữa dán gạch…