Ngói lợp đất nung | Ngói 20 MT-N02

Mã số: MT-N02
Kích thước: 360x230x12 (mm)
Trọng lượng : 2,6 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 20 viên