Ngói lợp đất nung | Ngói 22 MT-N01

Mã số: MT-N01
Kích thước: 335x214x11 (mm)
Trọng lượng : 2 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 22 viên