Ngói lợp đất nung | Ngói vảy cá MT-N07

Mã số: MT-N07
Kích thước: 265x160x12,5 (mm)
Trọng lượng : 1,1 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 55-65 viên