Nắp mương bể bơi Grating Ceramics 87-105x177x20mm MT-NMG177556

129,000 

Nắp mương bể bơi Grating Ceramics là sản phẩm được dùng để đặt lên trên của bề mặt rãnh thoát tràn bể bơi. Nhằm bảo vệ người bơi được an toàn, tránh hụt chân xuống rãnh khi đi qua lại khu vực này.