Nắp mương bể bơi Grating Ceramics 87-105x177x20mm MT-NMG1772975