Gạch đất nung terracotta 01 lục giác 20×23 cm(Kem vàng)