Hiển thị 21–40 trong 46 kết quả

Gạch trang trí thủ công CTS 51.6(1-4)
365,000 

Gạch bông CTS 51.6, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông.... Gạch…

Gạch bông lát nền CTS 22.8(4-14)
365,000 

Gạch bông CTS 22.8, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông.... Gạch…

Gạch bông lát nền CTS 21.1(7-12)
365,000 

Gạch bông CTS 21.1, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông.... Gạch…

Gạch bông cao cấp CTS 20.5(4-9-13)
365,000 

Gạch bông CTS 20.5, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông.... Gạch…

Gạch bông cao cấp CTS 2.13(12-13)
365,000 

Gạch bông CTS 2.13, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông.... Gạch…

Gạch bông cao cấp CTS 2.11(4-9)
365,000 

Gạch bông CTS 2.11, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông.... Gạch…

Gạch bông cao cấp CTS 15.5(4-5-13)
365,000 

Gạch bông CTS 2.1, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông.... Gạch…

Gạch bông cao cấp CTS 15.5(4-5-13)
365,000 

Gạch bông CTS 15.5, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông.... Gạch…

Gạch bông cao cấp CTS 147.1(1-4-9)
365,000 

Gạch bông CTS 147.1, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông.... Gạch…

Gạch bông cao cấp CTS 139.1(4-9-13)
365,000 

Gạch bông CTS 139.1, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông.... Gạch…

Gạch bông cao cấp CTS 12.4(1-4-26-28)
365,000 

Gạch bông CTS 12.4, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông.... Gạch…

Gạch bông cao cấp CTS 12.1(4-9-13-50)
365,000 

Gạch bông CTS 12.1, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông.... Gạch…

Gạch bông cao cấp CTS 1.8(4-10-14)
365,000 

Gạch bông CTS 1.8, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông.... Gạch…

Gạch bông CTS 22.3(4-32) - Encaustic cement tile CTS 22.3(4-32)
365,000 

Gạch bông cổ điển CTS 22.3, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông....…

Gạch bông CTS 145.1(3-4-15) - Encaustic cement tile CTS 145.1(3-4-15)
365,000 

Gạch bông cổ điển CTS 145.1, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông....…

Gạch bông CTS 115.2(4-32) - Encaustic cement tile CTS 127.2(4-49-54)
365,000 

Gạch bông cổ điển CTS 127.2, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông....…

Gạch bông CTS 151.1(4-13) - Encaustic cement tile CTS 151.1(4-13)
365,000 

Gạch bông cổ điển CTS 151.1, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông....…

Gạch bông CTS 115.2(4-32) - Encaustic cement tile CTS 115.2(4-32)
365,000 

Gạch bông cổ điển CTS 115.2, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông....…

Gạch bông CTS 69.1(4-13) - Encaustic cement tile CTS 69.1(4-13)
365,000 

Gạch bông cổ điển CTS 69.1, được sản xuất tại nhà máy CTS. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông....…